Actuele informatie

Zondag 3 maart De Kern en de Dorsvloer zijn dicht.
Maar in de Ontmoetingskerk gaat om 10.00 uur ds. Lennart van Berkel voor.
Zondag 10 maart, 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen.
Zondag 17 maart, 10.00 uur. Voorganger is dhr Hans van der Linden uit Schiedam.

40-dagenvespers
In de komende 40-dagentijd zijn er weer vespers om ons te bezinnen op het lijden van Christus. 
Het thema voor deze periode is “God is nabij”.
De vespers zijn op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk.  
De data en sub-thema’s zijn:
13-3: God is nabij in een tijd van onrecht
20-3: God is nabij in een tijd van zorgen
27-3: God is nabij in een tijd van verdriet en gemis
03-4: God is nabij in een tijd van misleiding
10-4: God is nabij in een tijd van lijden in deze tijd.


Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
10-03 Leanne Kroon
17-03 Elma Wisse

Kindernevendienst
10-03
TNT
op 17-03


Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2019


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 14 maart voor 3 weken
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren

Bijbelkring,12 maart 14.00 uur in De Kern,
gaan we weer verder met de bijbelkring. We lezen het laatste hoofdstuk uit Handelingen. We spreken ook af hoe wij verder gaan en welk bijbelboek we nu gaan lezen.

Zingkring in De Kern op 12 en 26 maart om 20.00 uur.

Zaterdag 9 maart 2019
Opening Expositie Hedendaagse Iconen Dorpskerk Poortugaal door Leo Fijen. Lees meer...

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Gemeenteavond De Verbinding

De drie wijkgemeenten zullen tijdens een gezamenlijke gemeenteavond op maandagavond 8 april a.s. in de Ontmoetingskerk gekend en gehoord worden met betrekking tot de nieuw te vormen wijkgemeente De Verbinding. Het beleidsplan, de plaatselijke regeling, de opdrachtformulering voor de gebouwencommissie en de profielschetsen voor de interim predikant en ambulante pastor zijn gereed en kunt u ter voorbereiding van deze avond vinden op de website. Mocht u over genoemde stukken vragen hebben, dan graag deze vragen bij voorkeur schriftelijk indienen bij de scriba van uw wijkgemeente, zodat deze vragen op de gemeenteavond  beantwoord kunnen worden. Tevens is het tijdens de gemeenteavond mogelijk om mee te luisteren via internet en kerktelefoon en kunt u die avond telefonisch reageren of een vraag stellen.
Bent u niet in het bezit van een computer, dan kunt u uw naam zetten op de lijst achter in de kerk, zodat we voor u een set kunnen kopiëren.


Naam voor de nieuwe wijkgemeente

De nieuwe naam is bekend. Met duidelijke meerderheid van stemmen is de naam voor de nieuwe wijkgemeente geworden: De Verbinding. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan het vervolg. Zo ook op digitaal vlak.

Inmiddels zijn de domeinnamen voor de website maar ook voor Facebook, Instagram, YouTube en Twitter vastgelegd.
Momenteel zijn de accounts nog niet actief maar de komende maanden zullen wij ons bezig houden met het "vullen" en de vormgeving van de site en sociale platvormen.
Zodra deze ook voor het grote publiek beschikbaar zijn zullen wij dat u laten weten.

Vriendelijke groet namens de websitecommissie,
Christian Prins


Inzamelbox CliniClowns

Voor het inzamelen van lege cartridges en mobieltjes staat er in de hal van de kerk een inzamelbox. Hierin kunt u genoemde artikelen kwijt met als doel het werk van de CliniClowns te steunen.
De diaconie


Renovatie Eikenlaan

De gemeente Nissewaard gaat in eerste helft van 2019 de Eikenlaan, Beukenlaan en de Iepenlaan renoveren en anders inrichten. Dit werk start aan de westzijde van de Eikenlaan op 17 februari 2019. De Eikenlaan zal enige tijd van de rotonde van de Hekelingseweg tot voorbij de Olmen afgesloten zijn. De toegang van De Kern blijft mogelijk en zal gaan via loopplanken of via de parkeerplaats de Esdoornstraat (achter de apotheek). Het zal een beetje improviseren worden. In mei 2019 zal de Tuingroep het kerkplein opnieuw laten betegelen, de struikentuin vervangen door tegels met een labyrint en nieuwe extra fietsenrekken plaatsen. Wat een labyrint is en wat het doel is, zie een volgend artikel in Samen.

Informatie bij Trijnie Huisman, Cor de Bruijn of Frans Meijdam.


Lenteworkshop

Op zaterdagmiddag 6 april a.s. om 15.00 uur wordt in De Kern een Lenteworkshop gehouden.
Meenemen: snoeischaar en scherp mesje. Voor de rest wordt gezorgd.
Het inschrijfformulier hangt in de hal.
Opgeven per mail kan ook: trijnie.huisman@upcmail.nl


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink


Huwelijksjubileum

Op 5 maart a.s. hoopt het echtpaar R.J. Tipker-Lodder, Neptunusstraat te vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze dag.
We wensen allen Gods zegen toe.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.

Om te beginnen

Met Aswoensdag - 6 maart - begint de veertig-dagen-tijd. Veertig werkdagen, want de zondagen tellen niet mee. Dat zijn geen vastendagen, ook al is de kleur paars, de zondagen blijven opstandingsdagen, feestdagen. Zoals het volk Israël bij de veertigjarige tocht door woestijn, onderweg naar het beloofde land, oasen vond, zo zijn voor ons de zondagen. Hoogtepunten, oriëntatiepunten in een verder vlak land. En wij lezen de Schriften. Een pelgrimstocht. Dat past bij het vasten. En op die tocht komen we vast ook ketters en ketterijen tegen.
Om eerlijk te zijn: Ik heb daar wel wat mee. Een paar ketterijen draag ik al jaren bij mij. Ik raak ze maar niet kwijt. Anderen heb ik achter mij gelaten, maar met eerbied. Ik heb er veel aan gehad, ze hebben mijn geloof fris gehouden. Ik houd van ketters. Vaak zijn het leuke mensen, alhoewel wat dwars. Echt zijn ze veelal wel en dat telt.
Er zijn er meer en niet de eerste de besten die wat met ketters hebben. Het verhaal gaat dat een student theologie zijn eerste proefpreek moest houden. De degelijke en verrassende hoogleraar Van Ruler was de eindcriticus. ”Mijnheer”, zei de hooggeleerde criticus, ”ik zal u zeggen wat ik van de preek vond. Eerst spreek ik als de kerkganger: ik vond het geweldig. Ik heb genoten. Zo’n preek doet een mens goed. Ik kom later graag bij u in de kerk, u bent een vrolijk en origineel mens. En nu spreek ik als hoogleraar in de Theologie: mijnheer, er deugde geen fluit van uw preek. Er staan tenminste zes ketterijen in uw preek, ik kan u met de eeuw erbij vertellen, wanneer de kerk ze heeft afgewezen en ook van uw exegese klopt niks. Maar nogmaals, ik heb een kostelijke avond gehad en ik vond het jammer dat u amen zei.”
Prachtig, zo’n reactie. En ik heb dus ook wat met ketterijen en in onze gang door de veertigdagentijd duikel ik er vast wel weer een paar op. Misschien hoort u ze wel. Tot nu toe was het stil bij u. Op andere plaatsen zijn mensen er gevoeliger voor. Ze reageren meteen. U hebt gelijk, zeg ik dan maar, vooral als hun kritiek agressief klinkt. Waarbij ik dan maar bedenk dat er in de kerk meer aan de hand is dan theologie alleen.
Soms kom ik ook mensen tegen die van ketters helemaal van slag raken. Als mensen zich door ketterse gedachten onderuit gehaald voelen, dan heb ik nog wel eens wat zinnigs te melden. Je hoeft op je pelgrimage namelijk niet onderuit te gaan als een hooggeleerde heer iets zegt dat niet in jouw straatje en dat van de kerk past. Je mag op je eigen geloofsbenen staan. Ook ketters leveren stukwerk. Geef ze niet te veel eer!
Helaas kan iedereen dat niet, vrees ik. Sommigen zijn zo van slag dat ze het liefst hun oren dichtstoppen. Dat mag ook, maar ik houd dus wel van leuke ketters. Dat gun ik ook de moslimse naaste. Ze zouden er zeker van opknappen. Maar  wij dus ook. Het stikt van de originele mensen in de kerk. Als er nu een paar wat ketterse inslag hadden  dan stopt vanzelf ook al die commotie en komt er energie vrij om echt christelijke dingen te doen. Te belijden waarvoor we echt staan bijvoorbeeld en te doen wat echt te doen is. En nu hoop ik niet dat dit geschrijf u in deze veertigdagentijd daarvan afhoudt.

Tenslotte

Godsdienst is goed voor u. Zo brengt ze ordening in het bestaan, is ze uit op het herstel van verbroken relaties en leert ze ons de kwetsuren die het leven ons toebrengt te verwerken. Mensen zijn nu eenmaal innerlijk verscheurd. Voortdurend moeten we kiezen. We lossen problemen op en scheppen daarmee vaak weer nieuwe. En zo zijn we in een constante staat van wanorde.
In beeldtaal: we bewonen een huis dat zich tegen ons keert. De keukenkraan lekt, het bad loopt over en op zolder lekt de waterleiding. En we rennen van de ene plek naar de andere.
De oplossing is natuurlijk naar de kelder gaan en de hoofdkraan dichtdraaien en vervolgens één voor één de problemen oplossen. Welnu, de oplossing om de hoofdkraan dicht te draaien vormt het hart van de godsdienst.
Godsdienst kan echter ook ziekmakend zijn of alleen maar ballast. Dan hebben we er een probleem bij. De chaos wordt groter. Psychiaters weten er van mee te praten. En met een mankement aan de hoofdkraan erbij loopt de zaak pas goed spaak. Vandaar dan ook dat gemankeerde religie gecorrigeerd moet worden. Tegen de verbrokkeling der kerken ontstond zo de oecumene, tegen de kerk waar de pit uit was, de charismatische beweging, enz. In onze westerse wereld lijken velen echter een andere weg te kiezen. In reactie op een ziekmakend geloof kiezen velen voor volstrekte godloosheid. De kelderdeur wordt dichtgemetseld.
Ook al lukt het niet altijd, godsdienst wil het leven dienen. De gangbare religieuze gebruiken bevestigen dit. Zo noemen wij de 40 dagen voor Pasen ook wel het vasten. Even niet met een volle buik rondlopen doet een mens goed, wil dit zeggen. We kennen ook het gebed: de overgave aan de diepste grond van het bestaan, de acceptatie van de keuzes die je gemaakt hebt, het driemaal diep ademhalen voordat je op een probleem afstevent. Bij gebrek aan religie moet de westerse mens aan yoga en ademhalingsoefeningen doen. Dat helpt ook, maar mist het samenbindende, de alle aspecten verenigende kracht van een fatsoenlijke godsdienst.
In onze religieloze westerse cultuur is een ontbindende kracht opgekomen. Er is geen centrum meer, geen hoofdkraan. Dus lopen we vast en discussiëren wanhopig over normen en waarden. Het zal niet helpen, vrees ik. Het ontbindende element in de westerse cultuur is daarvoor te sterk. Hier ligt, denk ik, ook een reden voor de opkomst van b.v. de Islam. Ze is een uiting van verzet tegen de ontbindende kracht in onze cultuur. Willen we hier op antwoorden dan zullen  we de waarde van de religie - de Bijbel - opnieuw moeten ontdekken. De kelderdeur, de toegang tot de hoofdkraan, moet weer opengebroken worden. Is de veertigdagentijd niet een mooie gelegenheid daar mee te beginnen?

Met een hartelijke groet voor wie dit lezen.
ds. Harry Gijsen.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.